За нас

Фирма „ Арс Тех”  ООД е дружество с предмет на дейност :

Маркетинг, технологии, инженеринг, инвестиционна дейност , извършване на  технологични, дейности в областта на топлоснабдяването и газоснабдяването, съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на енергийни системи и енергийно оборудване, отоплителни и климатични инсталации.

Реклама на(за) Вас и Вашият бизнес,  консултантски услуги, организиране на счетоводни услуги по реда на закона за счетоводството,  сделки с недвижими имоти, и др.

 

Дружеството е създадено с цел разширяване комплекса от услуги и извършването на пълна  инженерингова и консултантска дейност в различни области,  с професионалната квалификация на екипа от сътрудници свързани с него.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.